श्रावण महिनामा संचालन हुनुपर्ने नियमित सीप परीक्षण स्थगित गरिएको सम्बन्धि सूचना