मूल्यांकनकर्ताहरूको अभिलेख अध्यावधिक गर्ने वारे

राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति (NSTB) बाट बिभिन्न मितिमा मूल्यांकनकर्ता तालीम लिएका Certified Assessor हरूको विवरण अध्यावधिक (Update) गर्न मिति २०७७/०४/०१ मा सूचना गरिएकोमा धेरै जना मूल्यांकनकर्ताहरूको KYA Form भर्न बांकी रहेको हुंदा २०७७ असोज मसान्त भित्र KYA-Form भरी सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध छ ।

याे लिंकमा क्लिक गर्नुहाेलाः मूल्यांकनकर्ताहरूले भर्ने KYA-Form